Vinalesa

   Nom format per un antropònim aràbic, probablement Ibn cAli Îsa. Cal considerar que (i)bn (ben- o beni-) significa ‘fills de’ o ‘els de’ (en un sentit clànic). M. Lübke llança la idea (a la lleugera, segons Coromines) que pot ser un cas de terminació pre-romana en  –ESA, com Montesa, Artesa o Carpesa.