Alfara del Patriarca

Dit del Patriarca per distingir-lo dels homònims, en memòria d’haver-lo posseït el perseguidor de moriscos Juan de Ribera, premiat amb beatificació i patriarcat el 1595. La primera part del topònim deu ser un arabisme: d’ al-Hâra, que significa ‘poble’ o ‘vila’, Alhara, d’on prové Alfara.