Toponímia de l'Horta

 Aquest recull de mots de lloc valencians constitueix el producte d'una voluntat de divulgació etimològica més que no el resultat d'una investigació toponímica stricto sensu. Han sigut compilats, doncs, per a donar a conéixer succintament els avatars historicolingüístics pels quals aquestes paraules han viatjat a través dels segles fins aplegar a la forma que coneixem hui en dia. Com el lector podrà observar, alguna d'aquestes entrades són breus i directes, i unes altres s'explaien en la comprensió fonètica de l'evolució de cada paraula o en alguna explicació sobre certs fets històrics o certs fenòmens geogràfics que donen compte, això sempre, de la raó del mot en qüestió. Algunes altres presenten dubtes inevitables sobre l'origen dels termes i moltes, potser, són susceptibles de discussió per part dels experts en toponímia i onomàstica. En qualsevol cas, m'agradaria esmentar que els treballs de Joan Coromines i Carme Barceló han estat els més útils a l'hora de besllumar l'origen de la majoria dels vocables, i em remet a la bibliografia emprada per a trobar-ne més informació.