(el) Puig

   Situat a uns quatre quilòmetres de Puçol i uns quinze al nord de la ciutat de València, el trobem a la crònica de Jaume I com a Lo Pug de Cebolla. Aquest antic topònim de Cebolla de caire tautològic sembla ser una deformació cristiana de l’àrab al-ğubáila, diminutiu de ğabal, que significa, efectivament, ‘puig’ o ‘turó’. Mitjançant una metàtesi de les vocals, esdevingué al-zeboila, d’on prové aqueix Cebolla tan estrany, en aparença. Ja posteriorment, fou renomenat pel monarca conqueridor com a Castell del Pug i, després, Puig de Sancta Maria.