Albalat dels Sorells

    Aquest és un dels topònims compostos o amb afegitons d’èpoques posteriors: Albalat és d’origen aràbic i la segona part, dels Sorells, fa referència a un antic patriarca de la vila. De fet, abans el nom sencer era Albalat de Mossén Sorell.

   Trobem a l’Onomasticon cataloniae (Coromines, 1995: vol.II, 67) que en temps dels moros s’hi distingia al-Balat al-faukîyan (‘l’Albalat de dalt’) de al-Balat as-siflîya (‘Albalat de baix’). Pareix que Albalat ve d’un mot de l’àrab clàssic acabat en –d que significa ‘ciutat’ o ‘poble’: ‘balad’, que en àrab vulgar el trobem com a ‘beléd’ i també significa ‘camí’ o ‘via’.

            D. Lopes en proposa diferents significats en àrab:

1)      llosa, paviment llis de pedra o rajola.

2)      palau reial.

3)      nau d’un temple.

   A les Ordenances de Granada el trobem com a ‘bord exterior de les sèquies. També cal dir que cap la possibilitat que PALATIUM passés a l’àrab d’Orient per conducte grec: palath, d’on derivaria, a la fi, aquest arabisme balad o balât, i d'ací: Albalat.