Godella

   Aquest terme és un arabisme procedent del mot gudáyyira, diminutiu de gadîr, que vol dir ‘estanc’, ‘llacuna’. L’explicació del pas de la r a la l la podem trobar en la pronúncia vulgar andalussí. Així, sembla que amb el pas del temps i el conreu intens, s’ha assecat en gran part el terme de Godella, però ací i allà hi resten molts aiguamolls encara, possibles reminiscències del seu passat més aigualit.