Tavernes Blanques

Mot procedent del llatí TABERNA, en el sentit etimològic de ‘cabana’ o ‘caseta’, també ‘hostalet’ o ‘botiga’. No sé la raó de l’adjectiu blanques (del germànic blank, 'brillant, clar'). Pot deure’s al color primerenc de les cases que componien la vila o a alguna propietat cromàtica del terreny que configurava la zona?