Massalfassar

  Mot d’origen aràbic compost per massal- , que prové de manzal (‘hostal', 'estatge', 'alberg’); i -fassar, que prové de hassâr amb el significat de ‘esparter', 'estorer’. Per tant, Massalfassar vindria de manzal al-hassâr, ‘l’alberg de l’esparter’.