Quart de Poblet

   Pel que fa a la seua constància escrita, ja el 1238 apareix com a Quart; el 1244 hi trobem una  referència al castell i la vila de Quart. La seua etimologia s’explicaria per la seua situació respecte de València, de la qual pot trobar-se a una distància de quatre milles romanes aproximadament. Procediria, doncs del llatí QUARTUM.1 El 1224 Jaume I, després de la reconquesta, donà la vila al Monestir de Poblet, d’on s’explica l’afegitó ‘de Poblet’, que la va posseir fins la desamortització de Mendizával, al segle XIX.

 

 

1 D’ací, diu Coromines (1995: vol.VI, 310), surt el nom de la Porta de Quart, les actuals Torres de Quart, a la sortida oest de l’antic recinte murallat de la ciutat de València.