Beniparrell

   Molt possiblement, topònim d’origen mossàrab. Tot partint del mot PARRA, d’origen pre-indoeuropeu tramés pel germànic, que designà primerament una glorieta o parral (no pas un cep de vinya enfiladissa), hi trobem PINNA PARRAS amb el significat de ‘penya coberta d’heures o plantes enfiladisses’. La forma PINNA (‘penya’) podria haver  estat arabitzada en Beni-. La terminació del topònim podria tractar-se d’un diminutiu PARR-ELLA, amb la a final pronunciada pels àrabs com a ë, que acabarà per desaparèixer en la parla dels repobladors catalans. Barceló (1983: 122) apunta que podria tenir un origen antroponímic àrab: de ‘Beni Barral’ o ‘Beni Barriyál.1

 

1. N’hi ha un homònim a Menorca i sembla que podria relacionar-se amb Biniparratx, també de l’illa.