Catarroja

 El començament d’aquest topònim, en Cata-, procedent de l’arrel qtc, sembla ser d’origen aràbic, amb el significat de ‘peça de terra’, ‘parcel·la’. Hi ha diverses explicacions per a -roja. Podria tindre el seu origen en l’aragonés royo, -ya com a ‘rogenc’? Podem parlar d'un ètim llatí RUBEUS? Pot haver-hi alguna influència de les aigües roges del port de Catarroja? Sembla ser també, i seria el més lògic, un  arabisme assimilat. Es tractaria, en aquest cas, de ruaya, ‘pasturatge’ (d’on també sembla procedir Ayora). Així, qatca ar-ruaya, ‘parcel·la de pasturatge’, que, per la influència de les aigües royas, donà Catarroya (com el trobem al Llibre de Repartiment) i que fou finalment catalanitzat com a Catarroja.