Meliana

  Pel que fa a Meliana, d’origen aràbic, trobem un quasi-homònim en el topònim de Belianes, i sovint apareix com a Beliena. Prové de l’àrab mäliâna, que significa ‘bon geni', 'caràcter suau’. Pot implicar una antiga referència al bon clima local o a la seua ubicació geogràfica?