Torrent

   Municipi al sud-est de València, a la vall del riu de Xest o barranc de Torrent. El 12 de gener de 1233, ja durant el setge del Puig, Jaume I va donar al Mestre de l’Hospital el castell de Torrent. Aquell castell deu ser la gran torre que encara es conserva a la Plaça, apunta Coromines (1995: vol.VII, 318). El nom li ve del gros torrent que hi passa i, segurament, el mot en qüestió procedeix del llatí TORRENS, -NTIS.