Bibliografia    

 

 

BARCELÓ Torres, Carme (1983) Toponímia aràbica del País Valencià. Alqueries i castells, Xàtiva, II Premis Ciutat de Xàtiva.

BARCELÓ, Carmen (2000) "Topònims valencians en patronímics àrabs del Llibre de Repartiment de València", dins MATEU, Joan F. i CASANOVA, Emili, eds., Estudis de toponímia valenciana, Paiporta, Denes, pp- 61-77.

BRUGUERA, Jordi, ed. (1991) Llibre dels fets del rei en Jaume, Barcelona, Barcino. 

COROMINES, Joan (1965) Estudis de toponímia catalana, 2 vols., Barcelona, Barcino.

COROMINES, Joan (1995) Onomasticon cataloniae, 8 vols., Barcelona, Curial-La Caixa.

FERRANDO, Antoni, ed. (1984) Llibre del Repartiment de València, València, Vicent Garcia.

GARCIA i ILLA, Josep (1997) "Apunts sobre el nom de València", dins CASANOVA, Emili, ed., XXI Col·loqui de la Societat d'Onomàstica, vol.1, Paiporta, Denes, pp. 485-92.

GAÇULL, Jaume (1980), La brama d’els llauradors de l’Horta de València contra lo venerable Mossen Bernat Fenollar Preuere ordenada per lo magnifich Jaume Gaçull caualler, València, París-Valencia, ed. facsímil.

HERRERO, Francesc M., HERNÁNDEZ, M. Vicenta i ALEIXANDRE, Empar (1995) "Aproximació toponímica al municipi de Benetússer", dins AA.DD., Materials de toponímia: Estudis de toponímia valenciana, vol.1, València, Denes-Generalitat Valenciana, pp.545-51.

          MOREU-REY, Enric (1999) Els nostres noms de lloc, Mallorca, Moll.


 

 

 

Enllaços

            Diccionari català-valencià-balear.

            Enciclopèdia Catalana.

            Índex d'articles sobre toponímia i onomàstica.

            Municipis i comarques del País Valencià.

            Societat d'Onomàstica.

            Viquipèdia.