Puçol

    Puçol és un mossarabisme procedent del llatí PUTEOLUM, ‘pouet’, diminutiu de PUTEUS, que fa referència a un engolidor en zones pantanoses o un possible pou natural i, per tant, a la geografia o condició local aigualosa del municipi. El 1239, el trobem com a Puçolum, i el 1243 apareix ja el topònim conservat fins a l’actualitat.