Almàssera

Per l’article amalgamat Al-, deu ser un arabisme, però no hi ha una etimologia clara. El 1258, ja el trobem com a Almaçera o Almassara. Abans, tanmateix, en diu Carme Barceló (1983: 91) que ja el trobem el 1238 com a Almazera, i continua observant que pot procedir de l’àrab al-macsara, que significa ‘el molí olier’.