Alcàsser

De l’àrab qasr: ‘fortalesa’, ‘palau’ (amb l’article amalgamat al-: ‘la fortalesa’). Però qasr no és un mot originari de l’àrab sinó que és un manlleu del llatí CASTRUM, que significa ‘fort’, ‘lloc fortificat’.