Alaquàs

  Mot d’origen aràbic que fa referència a la localitat situada a uns huit quilòmetres del Barranc de Torrent. Jaume I ja durant el setge donà Alaquaz a Berenguer de Castellnou, i després apareix com a alqueria de València el 1249. Prové de l’àrab al-quas, és a dir, ‘els arcs’ o ‘les arcades’. Aquesta etimologia pot ser explicada a partir de l’arqueologia local: pot tindre la seua raó en les arcades d’una sèquia procedent de Manises, o poden ser les arcades d’algun pont moro ja desaparegut. Fins i tot, alguns estudiosos han apuntat la possibilitat dels arcs d’algun antic castell (Coromines, 1995: vol.II, 59).